Reflectie

Belang van reflectie

De voordelen van ‘School @ Platteland’ zijn groot, maar het leren op lange termijn verloopt ook niet vanzelf.  Daarom is het binnen dit concept absoluut belangrijk om tijd te nemen om te reflecteren.  Enkel op deze manier wordt een groot deel van hetgeen kinderen buiten impliciet leren ook echt expliciet gemaakt.  Dit leerproces is voor elk kind anders en daarom is die persoonlijke verwerking heel cruciaal. 

Uiteraard wordt elke buitendag afgesloten met een terugblik, maar zowel tijdens de inhoudelijke input als tijdens het klussen wordt er met de kinderen in groep en individueel gereflecteerd (Wat doe je ? Wat is het probleem ? Wat wil je bereiken ? Hoe pak je dat aan ? Wat vind je van deze oplossing ? Wat kun je hieruit leren ?).  We volgen hierbij zoveel mogelijk de reflectiecyclus van Korthagen.

reflectiecyclus

Het zijn echter niet alleen de kinderen die reflecteren.  Op geregelde tijdstippen (bij voorkeur na enkele buitendagen en ook op het einde van het traject) staan we met de leerkracht en de gastheer/vrouw stil bij het afgelegde proces.  In een gesprek worden niet enkel ervaringen uitgewisseld, maar wordt er ook gereflecteerd op basis van observaties die door de organisatie zijn uitgevoerd. 

Het perfecte koppel wacht trouwens niet op die algemene terugblik, maar bouwt stelselmatig reflectiemomenten in (tijdens de wissel van de twee workshops, bij de voorbereiding van een nieuwe buitendag,…)