Fruit (ver)pakken

Sectoren
Fruitteelt

De leerlingen verwoorden enkele voorwaarden en opgelegde criteria waaraan fruitkweek en –verkoop onderhevig zijn.

Inhoud: labels + verhoudingen

Doelstellingen

 • De leerlingen herkennen en benoemen de verschillende onderdelen van een appel en peer.
 • De leerlingen benoemen op uitzicht (en op smaak) enkele courante appel- of perenrassen.
 • De leerlingen kunnen fruit op basis van een aantal (wettelijke) (kwaliteits)criteria inspecteren (en de zin en onzin van deze criteria kritisch bespreken).
 • De leerlingen behandelen het fruit tijdens de klusjes (en het spel) met respect.
 • De leerlingen berekenen de lengte-breedteverhouding van een paar geselecteerde peren.

Eindtermen en leerplandoelen

Eindtermen 

 • Mens & maatschappij
  • 2.2
 • Wiskunde
  • 1.4
  • 1.21

VVKBaO

 • MZzo1
 • OWsa3
 • WDIw6
 • WDgk4

OVSG

 • Wereldoriëntatie
  • WO-MAA-SEV-17b
 • Wiskunde
  • WI-GK.FTI.6.4
  • WI-BEW.VERH.4.1
  • WI-BEW.VERH.5

GO!

 • Wereldoriëntatie
  • 31412
  • 31413
 • Wiskunde
  • 3.1.17
  • 2.2.04
 • verschillende (soorten) appels en peren
 • mes
 • kleine meetlatten of lintmeters
 • kopieerblad per duo (kwaliteitscriteria Conférence-peer) : voorzijde (= officiële criteria) + achterzijde (vereenvoudigde criteria met foto’s)
 • zakrekenmachine
 • schrijfbord
 • pen en papier
 • 4 fruitmandjes met stro (of ander zacht materiaal)

1. Dat is geen appelepap.

AUTHENTIEKE CONTEXT

Eigenlijk zouden we telkens met een spreekwoord kunnen starten, want spreekwoorden over appels en peren zijn er in overvloed.

- Wie kent er een spreekwoord over appels of peren ?

- Dat is geen appelepap.  Wat zou dat betekenen ? (Dat is niet niks. Dat is waardevol.)

- Hoe zou het komen dat een appel als iets waardevols wordt beschreven ? (Voor veel mensen lijken appels maar doodgewoon.  Een appel lijkt wel een stukje fruit van niks.  Maar niks is minder waar… niet alleen is de appel zeer voedzaam, de appel is ook een schitterende vrucht met een gamma aan kleuren, vormen en smaken.)

- Wat kan dit spreekwoord voor onze werkjes met de appels betekenen ? (Als appels zo waardevol zijn, dan moeten we ze met de nodige zachtheid behandelen.  We houden het ook steeds netjes…)

2. Zoveel meer dan een appel (of een peer)

2.1 Delen van de appel (en de peer)

DENK- en DOEVRAGEN

Misschien lijkt het wel overbodig, maar het is beslist noodzakelijk om een paar delen van de appel (en de peer) te benoemen.  Als we straks appel- of perenkenners willen worden, dan moeten we ons product ook bij naam kennen.  Als we een appel en peer doormidden snijden, dan weten we heel zeker dat beiden tot de pitvruchten behoren.

appel

2.2 Zeg niet zomaar een peer tegen een…

Het is niet direct de bedoeling om de kinderen vol te proppen met alle geteelde appel- of perenrassen van het bedrijf, maar een drie- of viertal (van elk) moet toch kunnen.  Tenslotte heten we ook niet allemaal Brahim of Bieke.  Het uitbreiden van de kennis van appel- en perenrassen mag trouwens een constante zijn gedurende de volledige cyclus.

perenperen

Laat de kinderen vandaag ook eens van enkele appel- of perensoorten proeven.  Kunnen ze die smaak ook in woorden omzetten.  Laat ze daarna een eerste opsplitsing maken in eet- of handappels en stoofappels / eet- of handperen en stoofperen.

Wijs er de kinderen intussen op dat het niet altijd absoluut noodzakelijk is om een peer of appel te schillen.  De voedselrijkdom bevindt zich nl. direct onder de schil.

 

2.3 De ideale peer = klasse !

Wijs de kinderen op het feit dat de eisen voor fruit (en appels en peren in het bijzonder) heel streng zijn.  Bij de minste afwijking verliest het fruit zijn (ver)koopwaarde, maar gelukkig niet zijn smaak… 

- Wat vinden jullie daarvan ? Waarom kan het wel (of niet) ?

Toon aan de kinderen de officiële checklist die telers moeten gebruiken bij het bepalen van de kwaliteit van hun Conférence-peren.  Laat ze daarna de vereenvoudigde checklist nalezen (zie bijlagen). 

- Begrijpt iedereen alle begrippen ?  Waardoor krijgen peren schuurschade ? Wie kan de lengte-breedteverhouding 2:1 eens uitleggen ? Zet dat eens om in een breuk (1/2 : de breedte van de peer is de helft van de lengte of 2/1 : de lengte van de peer is het dubbel van de breedte)

Het is aangewezen om bij een tweetal peren die perfecte verhouding 2:1 nog eens op het schrijfbord te verduidelijken.  Het gebruik van een zakrekenmachine kan nodig zijn.  Ofwel wordt vanuit de verhouding en het opmeten van de breedte de ideale lengte berekend (zie tabel 1).  Ofwel wordt vanuit de verhouding en het opmeten van de lengte de ideale breedte berekend (zie tabel 2). 

Wijs er de kinderen wel op dat er steeds afgerond moet/kan worden.  Een peer laat zich niet altijd vangen aan ‘de ideale maat’.  Als de peer 15,5 cm lang is (verhouding  1:<2,25 = 1:2), dan behoort ze nog tot klasse I.

Tabel 1                                                              Tabel 2

tabel1           tabel2

SYSTEMATISCH ONDERZOEK

Laat de kinderen nu (in groep) een aantal Conférence-peren sorteren op basis van de eenvoudige criterialijst.  Laat ze achteraf verwoorden waarom bepaalde peren tot een mindere klasse behoren.labels

Toon de kinderen hoe die klassen uiteindelijk via labels (op het fruit of op de verpakking) duidelijk worden gemaakt voor de fruithandelaar of koper.

Wijs de kinderen ook op het feit dat ze bij het inpakken van het fruit steeds voorzichtig te werk moeten gaan om beschadigingen te vermijden. Het is niet de bedoeling dat fruit uit onze handen van een mindere klasse wordt…

3. Appels en peren schatten en afwegen

Nu is het wel de hoogste tijd om de kinderen aan het werk te zetten.  Als er fruitpakketten gemaakt moeten worden, dan is het van belang om hierbij de kinderen te laten oefenen in het schatten van gewichten.  Laat ze hierbij zelf op zoek gaan naar een ‘vaste maat’, bijv. in een bak appels zit 10 kg, 6 appels zijn 1 kg,…  Omzettingen in gram dienen zich aan.

TRIGGER                                                                                                                            

Laat ze bij het afwegen verwoorden hoe ver (of dichtbij) ze hun schatting benaderd hebben. 

4. Nabespreking

REFLECTIE en INTERACTIE

Tijdens de reflectie worden de taken nog eens overlopen en op kwaliteit geëvalueerd.  (Hoe verliep het werk ? Wie had hulp nodig ? Hoe heb je dat geregeld ? Hoeveel tijd was er voor die taak nodig ?...)

Maar er wordt ook een antwoord gezocht op enkele weetjes (uit de inleiding)

- Welke appel-/perenrassen kon je onthouden ?

- Hoeveel appels gaan er in een kg ?

- Wat is het probleem van de flespeer ?

- En wie kon trouwens het gewicht van een bakje/zakje appelen benaderen ? (zie TRIGGER)

5. Alle appels/peren in het mandje

Nog even tijd om buiten wat te bewegen ? Speel dan zeker dit loopspel.

De groep wordt in twee verdeeld.  Alle groepsleden staan in een rij achter elkaar.  Elke leerling krijgt een nummer (de eersten in de rij krijgen één, enz.).  Iedereen kijkt in de richting van de spelleider.

spel

Voor en achter elke rij wordt een mandje geplaatst (met zachte bekleding = cirkel met kruis).  In de mandjes achteraan worden nu een viertal soorten peren of appels gelegd.  Toon die soorten en laat ze de naam nog eens herhalen. 

Nu roept de spelleider de naam van een fruitsoort en daarna een nummer.  De kinderen met deze nummers snellen naar de mandjes met peren/appels, grijpen zo snel mogelijk naar de juiste soort en sprinten ermee naar de andere zijde.  Daar leggen ze HEEL VOORZICHTIG de peer/appel in het mandje en snellen terug naar hun plaats.

 

 

Na een eindje wordt het best moeilijk om te onthouden waar elk peer/appel gelegd is.

Stimuleer enthousiasme door de mandjes wat verder te plaatsen, door meerdere nummers te roepen, door scores van de groep op te tellen,...

Wijs de kinderen uitdrukkelijk op het voorzichtig leggen van het fruit in de mandjes. Gevallen fruit (valappels of valperen) mag niet meer tussen het andere fruit gelegd worden.  Onzichtbare wondjes kunnen gaan rotten en ook ander gezond fruit aantasten.